Didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas, Vilniaus naujienos – naujausios Vilniaus ir Vilniaus regiono žinios, įvykiai

didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas

didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas pardavimo variantas yra didesnis ar mažesnis

Šis kvietimas galioja — metų tęstinėms partnerysčių veikloms Kaune ir Kauno rajone, kultūra sukuriančioms ilgalaikį poveikį regionui. Aplikuoti gali visos Lietuvoje registruotos kultūros veiklą vykdančios įstaigos. Užsienio partnerius kviečiame dalyvauti per Lietuvoje registruotas organizacijas. Tokiu pavadinimu išreiškiamas šiuolaikinės Kauno ir Europos tapatybės kūrimo procesas, atskleidžiantis vietos ir Europos visuomenę telkiančias nūdienos vertybes.

Programos pavadinimu atkreipiamas dėmesys į tai, kad šiandieniniam Kaunui ir Europai, atsispiriantiems nuo dinamiškos, prasmingos ir kultūra turtingos istorijos, nebeužtenka nostalgijos.

Būtina kartu atrasti, kurti ir švęsti šiuolaikinę tapatybę, šiuolaikinį miestą, šiuolaikinę Europos kultūrą.

Ši paraiška, padėjusi Kaunui išsikovoti EKS titulą, yra pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi įgyvendinant programą. Paraiškų teikėjams rekomenduojama susipažinti su šiuo dokumentu ir formuluojant savo projektų siūlymus, atsižvelgti į jame išdėstytus programos tikslus.

Atviras kvietimas projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė “ partnerystėms | Kaunas

Vertinant projektų paraiškas, didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas atsižvelgiama į tai, kaip siūlomos veiklos išpildo skirtingose programos dalyse keliamus tikslus, papildo ir pratęsia programos dalių temas. Rinkdami įvairių tautybių ir religijų kauniečių pasakojimus, atsiminimus www. Tačiau atsigręžus į praeitį, ne mažiau svarbu klausti — ko galime pasimokyti iš praeities istorijų?

Kokio įkvėpimo galime pasisemti ir svarbiausia — kokio miesto mes norime ateityje? Tikimės, kad šios istorijos padės geriau pažinti save pačius, o didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas taps įkvėpimo šaltiniu įvairiems kultūros ir meno projektams metais — spektakliams, parodoms, muzikos kūriniams, leidiniams, kurie stiprins mūsų pagarbą kitam ir kitokiam, žmogaus teisėms ir žmogiškam orumui. Laukiamos iniciatyvos: įvairių disciplinų kultūros projektai, aktualizuojantys daugiakultūrę Kauno tapatybę, asmenų ir bendruomenių istorijas, analizuojantys bendras istorines patirtis, siejančias Kauną su kitais Europos miestais ir kultūromis, padedantys aiškiau suprasti Kauno miesto ir rajono raidą.

Vertinant pareiškėjų siūlymus, bus atsižvelgiama į tai, kaip projektas prisideda puoselėjant skirtingų miesto kultūros bendruomenių, Europos kultūrų ir šalių pažinimą bei supratimą, taip pat ir į projekte aktualizuojamą kultūrų įvairovę, dalyvaujančias etnines bendruomenes, meninę projektų kokybę.

Europos kultūros sostinės vardas suteikia Kaunui ir Kauno rajonui galingą impulsą sukurti modernistinio paveldo išsaugojimo sėkmės istoriją. Iki šių dienų Kaune ir rajone išliko daugiau kaip tarpukario modernizmo pastatų, tačiau didžioji dalis jų yra labai prastos būklės, nesulaukia tinkamo viešojo ir privataus sektoriaus dėmesio. Ką galime didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas, kad tai pakeistume? Pirmiausia, turime sustiprinti miestiečių ir rajone gyvenančių žmonių emocinį ryšį su šiuo paveldu, mažas bendruomenes įtraukti į kūrybišką architektūros interpretavimo, naujų verčių ieškojimo procesą.

Pastatų ir jų savininkų istorijos renkamos www. Pareiškėjai kviečiami siūlyti projektus, paremtus vietos ar tarptautinių menininkų kūriniais, rezidencijomis ir tarpsritiniais projektais, inspiruotais šio laikotarpio palikimo Kaune ir Kauno rajone. Dizainas yra santykis, padedantis stiprinti žmogaus ir daiktų, žmogaus ir aplinkos, žmogaus ir žmogaus ryšius.

Kuo harmoningesnis ir tvaresnis ryšys, tuo daugiau laimės viduje didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas išorėje. Kuo geresnis dizainas, didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas geriau atpažįstame ir įvaizdiname miestą, lengviau jame orientuojamės, oriau jaučiamės, efektyviau sprendžiame problemas ir randame išeitis iš keblių situacijų ir nesėkmingų dizaino mieste sprendimų. Laukiamos inciatyvos: Kauno, kaip UNESCO Kūrybiškų miestų Dizaino tinklo dalyvio, tapatybę stiprinantys renginiai įvairių dizaino sričių: tvaraus papildomų pajamų idėjos, mados, maisto, interjero, auto ir kt.

Plačiau apie šį kvietimą skaitykite nuorodoje Laukiamos inciatyvos: kultūros, meno ir kūrybos produktų prieinamumo ir pasiekiamumo didinimas naudojant įvairias vertimo priemones ir technikas gestų, užsienio kalbų vertimas, titravimas, audiovizualinis vertimas, ir pan. Vertinant projektų paraiškas, bus atsižvelgiama į šiuos aspektus:  renginio ar proceso tvarumas, poveikis KKI sektoriaus stiprėjimui regione; projekto turinyje naudojamo gero dizaino sprendimai; atvirumas — negalią turinčių asmenų, senjorų, svečių iš užsienio ir kitų bendruomenių įtraukimas į projektų rengimą ir įgyvendinimą; bendradarbiavimo su kitomis Kaune veikiančiomis kultūros organizacijomis ir įstaigomis sukūrimas, stiprinimas ir projektų tvarumas; Kauno miesto, kaip Dizaino miesto UNESCO Kūrybiškų miestų tinkle, tapatybės stiprinimas, tai yra, didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas ir sklaida.

Pastaba: š.

Savivaldybė

Tai jie kurs klestinčią ir teisingą ateities visuomenę. Mūsų bendra pareiga — padėti jaunajai kartai ugdyti savo įgūdžius ir kurti miestą, kuriame jie nori gyventi, dirbti, kurti šeimas.

didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas užsienio opcionų biržos

Ši platforma yra reakcija į didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas jaunimo emigraciją iš Kauno į labiau klestinčias, dinamiškesnes vietas Europoje.

Šia programa siekiama suteikti naujas galimybes jaunajai kartai kurti ir reikšti savo idėjas, įgalinti jaunuolius prisidėti prie didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas pokyčių ir ateities kūrimo, ugdyti jų lyderystės savybes ir skatinti jaunuolių aktyvų dalyvavimą Kauno miesto ir rajono kultūriniame ir pilietiniame gyvenime.

Laukiamos iniciatyvos: projektai, skatinantys jaunosios kartos dalyvavimą kultūros projektuose, ugdantys jaunosios kartos kūrybinę ir pilietinę raišką, nauji edukaciniai projektai jaunimui, Kaunas programos vertybes ir temas atspindintys specialieji edukaciniai projektai vaikų darželiams ir pradinėms mokykloms, veiklos, stiprinančios ryšius su švietimo įstaigų tinklu, jauniausiajai kartai — kūdikiams ir jų tėveliams skirtos veiklos.

Vertinant projektų pasiūlymus, bus atsižvelgiama į projektų kuriamas galimybes jaunimo raiškai, ryšių stiprinimui tarp kultūros ir švietimo sektorių, įtraukiamų vaikų ir jaunimo amžiaus grupių įvairovę.

Paulauskas: labai daug galimybių, kad LKL pavyzdžiu paseks ir didžiosios Europos lygos | namuknygos.lt

Jos tikslas ką reikia žinoti dvejetainėse opcijose įgalinti skirtingas bendruomenes puoselėti savo kultūrą ir tapti svetingais savo vietos šeimininkais, besidalijančiais kultūra su kauniečiais, lietuviais, europiečiais.

Vertinant partnerystės projektų paraiškas, atsižvelgiama į šiuos aspektus: — kaip didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas turinyje atsiskleidžia tarpsritiškumas; — įvairių sektorių bendradarbiavimo skatinimas ir tvarumo modelių paieška; — ko-kūrybos, dalyvaujamojo, bendruomeninio meno principų taikymas; — vietos bei užsienio menininkų įsitraukimas; — kaip projekte yra skatinamas bendruomeniškumas ir pilietiškumas, atsakomybė už konkrečią viešą vietą; — konkrečius socialinius, ekonominius ir kt.

didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas

Vykdant programą įtraukiami vietos gyventojai kuriant šiuolaikinę Kauno ir Kauno rajono legendą. Renginiai ir projektai bus skirti suburti vietos ir užsienio žiūrovams. Mitinis žvėris Kaunas programoje pristatomas kaip miesto energijos ir jėgos metafora.

Žvėries istorija yra miesto istorija, kuri ųjų metų Didžiųjų renginių ir kitų meno projektų dėka taps svarbia kolektyvinės miesto sąmonės dalimi. Daugiau informacijos apie Kauno žvėrį ir jį lydinčius pasakojimus galima rasti portale: www. Laukiamos iniciatyvos: anksčiau išvardytas programos dalis papildantys, jungtis tarp šių programų kuriantys projektai; specialiai EKS metams skirtų programos dalių, reguliarių kultūros projektų festivalių ir reguliarių renginių ir kultūros įstaigų programų tinkleliuose organizavimas; projektai, plečiantys partnerystes tarp kultūros įstaigų — bendro turinio, komunikacijos ir bitcoin uždarbis paprasti metodai kampanijų veiklos; projektai, plečiantys partnerystes tarp kultūros ir kitų švietimo, verslo, mokslo ir inovacijų sektorių.

Specialieji vertinimo kriterijai: Vertinant partnerystės projektų paraiškas, bus atsižvelgiama į siūlomų veiklų meninę kokybę ir tarptautinę reikšmę, patrauklumą tarptautinei auditorijai, partnerysčių tarp didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas įstaigų ir tarp skirtingų sektorių unikalumą didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas tvarumą, komunikacijos ir prodiusavimo planus, auditorijų plėtros strategiją.

Projektas — konkretaus laikotarpio kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas — unikalaus produkto ar paslaugos sukūrimas. Projekto įgyvendinimo laikotarpis — laikotarpis, kurio pradžioje turi būti pradėtos, o pabaigoje baigtos visos projekto veiklos. Partnerystės projekto partneris toliau — partneris — pareiškėjas, pasirašęs jungtinės veiklos sutartį su VšĮ Kaunas dėl bendro projekto įgyvendinimo.

Veiklos — pareiškėjo projekto paraiškoje numatomos įgyvendinti veiklos. Partnerystės projektų paraiškų teikimas Projektų paraiškos teikiamos šiame apraše nustatyta tvarka ir terminais.

Spausdinti Sostinės įstatymas: kokias galimybes suteiktų Vilniui? Seimo socialdemokratų partijos frakcijos narė Rasa Budbergytė siūlo rengti ir svarstyti atskirą sostinės įstatymą, kuris Vilniui kaip istorinei Lietuvos sostinei suteiktų daugiau galimybių palaikyti ir gerinti vilniečiams taip svarbią miesto infrastruktūrą, miesto svečių lankomas reprezentacines vietas ir objektus. Tuo tarpu Vilnius tikrai yra labiausiai lankomas Lietuvoje turistų miestas, čia daugiausia valstybinių institucijų, diplomatinių ir tarptautinių įmonių atstovybių, be to, čia juk važiuoja žmonės iš įvairių regionų mokytis, gydytis, kitais reikalais - todėl teisinga būtų, kad sostinės įstatymas suteiktų papildomą galimybę Vilniui didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas tam reikalingais viešaisiais ištekliais.

Projektų paraiškos teikiamos iki m. Pareiškėjas Kvietime nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą nustatytos formos projekto paraišką. Kartu su paraiška pateikiami Kvietime nustatyti dokumentai. Už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas. Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną partnerystės projekto paraišką, kurią gali sudaryti neribotas skaičius veiklų pagal kvietime nurodytas programos sritis.

Sostinės įstatymas: kokias galimybes suteiktų Vilniui? | namuknygos.lt

Kiekvienai skirtingai veiklai teikiamas projektas pildomas kitoje anketoje. Pasibaigus projektų paraiškų pateikimo terminui, negalima pareiškėjų iniciatyva projektų paraiškų taisyti, tikslinti, pildyti ar pateikti papildomus dokumentus. Veiklų, numatomų Projektų paraiškose įgyvendinimo laikotarpis: balandžio 1 d. Paraiškos gali būti teikiamos visam arba daliai įvardyto laikotarpio. Paraiškos gali būti pildomos lietuvių arba anglų kalba. Paraiškos priimamos iki m.

Mirusysis priklausė rizikos grupei. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga reiškia užuojautą šeimai, artimiesiems.

Kvietime partnerio teisėmis gali dalyvauti ir užsienio organizacijos, tačiau pagrindinis partnerystės projekto partneris privalo būti registruotas Lietuvoje. Paraiškų pildymas Norėdami pildyti paraišką, atsisiųskite paraiškos dokumentus: Paraiškos anketą pildyti kiekvienai veiklai atskirai ir Sąmatos formą pildoma visoms veikloms bendrai. Užpildykite reikiamus informacijos laukus ir išsaugokite dokumentą. Pareiškėjai pasirenka, kurioms programos sritims ar veikloms teikti veiklos pasiūlymus.

Kiekvienai skirtingai sričiai ar veiklai teikiamas projektas pildomas kitoje anketoje, kuri yra vienos paraiškos dalis. Visoms veikloms pildoma viena preliminarios sąmatos forma. Užpildytą paraišką siųskite elektroniniu paštu:  org kaunas Pareiškėjai gali registruotis konsultacijai dėl paraiškos pildymo.

Registruotis galima adresu: org kaunas Darbo grupės nariai vertina visas gautas paraiškas, remdamiesi 8 paraiškų vertinimo kriterijais. Kaunas dalysis Europos kultūros sostinės titulu su Liuksemburgo miestu Esch-sur-Alzette. Skatinami projektai, sprendžiantys Europos visuomenei aktualius iššūkius, vietos iššūkius, orientuoti į teigiamų pokyčių kūrimą, kuriantys naudą vietos bendruomenėms arba miestui.

Rengdami partnerystės projektų paraiškas, organizatoriai taip pat raginami atsižvelgti į veiklos tvarumo aspektus ir įvertinti veiklų didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas galimybes: ar projektas turi alternatyvius finansavimo šaltinius? Ar bus užtikrinti reikalingi resursai projekto tęstinumui? Pavyzdžiui, jei projekto metu sukuriamas specialus tinklalapis, kas rūpinsis tinklalapio palaikymu projektui pasibaigus?

Jeigu sukuriamos naujos edukacinės programos, ar jos bus tęsiamos projektui pasibaigus? Jei projektas rengiamas kartu su partneriais, ar ši partnerystė bus tęsiama siekiant projekto tęstinumo? Įgyvendinus programą, tikimasi ženklaus Kauno ir Kauno rajono gyventojų, besinaudojančių kultūros paslaugomis, skaičiaus, taip pat ir gyventojų pasitenkinimo kultūros paslaugomis augimo.

Paraiškose bus vertinami organizatorių siūlymai ir inovacijos siekiant aktyvesnio visuomenės dalyvavimo kultūroje. Design for All idėja vienija ne tik Europos, bet ir pasaulinę praktiką, kuri yra nukreipta į gyvenimo kokybės gerinimą, remiantis dizaino visiems principais.

Dizainas visiems įprasmina holistinį požiūrį, kuris atsiremia į universalaus, įtraukaus angl. Siekiama, kad visa doko kriptovaliuta, daiktai ir paslaugos būtų prieinami kiekvienam žmogui, nepaisant jo sveikatos, išvaizdos, socialinio statuso ar kitų dalykų. Dizainas visiems yra judėjimas už didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas ir humanistines vertybes, pasitelkiant dizainą ir dizainerišką mąstymą siekiant spręsti dabarties ir ateities iššūkius kaip antai: migracija, senstanti visuomenė, socialinė atskirtis ir kt.

  1. Esmines šių dienų aktualijas apžvelgęs krepšinio ekspertas Rūtenis Paulauskas įsitikinęs — stresas gali mus mobilizuoti arba pribaigti.
  2. Skaisgirio pamokos SKM krepšininkams Nuotr.
  3. Trečiadienį patalpintas kūrinys jau peržiūrėtas daugiau nei 16 tūkst.
  4. Variantas s
  5. Your browser does not support the audio element.

Pastebima, kad negalia yra tik viena iš socialinės įtraukties darbotvarkės dalių. Akcentuojama pagarba vartotojų įvairovei, saugumas sveikatai ir sveikos aplinkos bei erdvių naudojimo skatinimas, funkcionalumas, išmanumas, tvarumas, prieinamumas bei patrauklumas. Partneriai, teikiantys paraiškas, raginami atsižvelgti į dokumente surinktas rekomendacijas didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas užtikrinti maksimalų savo kuriamo turinio programai pasiekiamumą ir pritaikymą didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas visuomenės grupėms.

Sostinės įstatymas: kokias galimybes suteiktų Vilniui?

Vertinant projektą pagal šį kriterijų, taip pat atsižvelgiama į jo atitikimą teikiamos kvietimo srities prioritetams. Pareiškėjas projekto aprašyme turi numatyti projekto viešinimo gaires, kuriose nurodomi projekto komunikacijos tikslai, tikslinės auditorijos, priemonės ir didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas, padėsiančios užtikrinti maksimalų projekto matomumą ir prieinamumą.

Projekto paraiškoje organizatoriai prašomi aprašyti projektą vykdančios komandos sandarą, nurodyti asmenis, kurie bus atsakingi už projekto viešųjų pirkimų vykdymą, finansinių procedūrų vykdymą ir buhalteriją, projekto valdymą ir kt. Taip pat bus vertinamas projekto veiklų grafikas, projekto išlaidų sąmata ir jos pagrįstumas, numatytos priemonės papildomam projekto finansavimui užsitikrinti.

Įgyvendinant projektus turi būti siekiama kuo mažesnio neigiamo poveikio aplinkai, taršos ir vienkartinių gaminių vartojimo. Darbo grupės narys, atlikdamas projektų paraiškų vertinimą, pildo projekto vertinimo lapą, nurodydamas pagal kiekvieną kriterijų skiriamą balų skaičių. Jei dėl projekto paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos projektus vertinanti darbo grupė negali tinkamai įvertinti projekto paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo, ji turi teisę paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir dokumentus.

Darbo grupė taip pat rekomenduoja biudžeto sumą, skirtą partnerystės projekto veiklų ko-prodiusavimui ir parengia pagrindžiantį konsoliduotą darbo grupės komentarą, remiantis paraiškos kriterijų atitikimu.

Darbo grupei priėmus sprendimą keisti paraiškų vertinimo ataskaitoje nurodytą -us duomenį -istoks sprendimas yra argumentuojamas darbo grupės posėdžio didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas.

didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas

Darbo grupės nariai vertinimo proceso metu gali formuluoti rekomendacijas, kaip pagerinti projekto kokybę ar jį sklandžiau integruoti į programos sritis. Darbo grupė, vertindama darbo grupės narių didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas vertinimo didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas, turi teisę nušalinti darbo grupės narį nuo paraiškos -ų svarstymo, jeigu yra pagrįstai manoma, kad darbo grupės nario paraiškos vertinimas gali būti šališkas.

Tokiu atveju darbo grupės narių susirinkimo sprendimas yra argumentuojamas posėdžio protokole. Didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas projektų vertinimo rezultatai bus skelbiami pasibaigus paraiškų vertinimui, ne vėliau kaip iki m.

Priedas nr. Didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas partneriai pasirašo priedą prie jungtinės veiklos sutarties, kuriame nustatoma: Projekto partnerių įsipareigojimai; Projekto veiklos rodikliai; Projekto įgyvendinimo grafikas; Projekto sąmata ir numatomi finansavimo šaltiniai projekto biudžetas ir sąmata kasmet tikslinama, detalizuojant ateinančių metų veiklos planus ir išlaidų pagrindimą ; Projekto biudžeto paskirstymas pagal partnerius.

Abi sutarties šalys įsipareigoja vykdyti sutartyje ir jos prieduose nustatytas sąlygas, o vienam iš jų nustojus vykdyti sąlygas, gali būti nutraukta. Lėšos pervedamos prasidėjus naujam ketvirčiui ir tik gavus praėjusio ketvirčio lėšų panaudojimo ataskaitą bei buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių biudžeto lėšų panaudojimą, suvestinę bei tarpinių rodiklių suvestines.

Šios išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu, didžiosios sostinės galimybių vaizdo įrašas skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo principus. Įstaigos administracinės išlaidos gali būti deklaruojamos kaip Partnerio indėlis į projektą.

Jeigu išlaidos, laikomos netinkamomis, yra būtinos projektui įgyvendinti, jos turi būti finansuojamos projekto vykdytojo ar kito projekto partnerio nuosavomis ar iš kitų finansavimo šaltinių pritrauktomis lėšomis. Vykdydamas projekto veiklas ir administruodamas projekto biudžetą, projekto vykdytojas įsipareigoja užtikrinti jungtinės veiklos sutartyje nustatytų veiklos ir biudžeto planų įgyvendinimą, teikti ketvirtines veiklos ir biudžeto vykdymo ataskaitas, veiklos ir biudžeto planus būsimam ketvirčiui priedas prie Sutartiesgalutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą priedas prie Sutarties.

Kviečiame pareiškėjus konsultuotis Pareiškėjai gali registruotis konsultacijai dėl paraiškos pildymo. Atrinkus partnerystės organizacijas, minėtoms įstaigoms gali skirtis sutarties forma.

Taip pat perskaitykite