Emitento pasirinkimo galimybės

Bylos 20 straipsnis.

emitento pasirinkimo galimybės

Informacijos pateikimas emitento išleistų vertybinių popierių savininkams 1. Emitentas privalo užtikrinti, kad visi jo išleistų lygiaverčių vertybinių popierių savininkai būtų vienodai traktuojami atsižvelgiant į visas teises, emitento pasirinkimo galimybės suteikia šie vertybiniai popieriai. Emitentas emitento pasirinkimo galimybės užtikrinti, kad jo išleistų vertybinių popierių savininkams būtų prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikiančios jiems galimybę naudotis savo teisėmis.

peržiūri onekoin kriptovaliutą

Vertybinių popierių savininkams neturi būti draudžiama naudotis savo teisėmis per kitus asmenis, įgaliotus pagal emitento buveinės valstybės narės teisės aktus.

Emitentas privalo: 1 pateikti informaciją apie vertybinių popierių savininkų susirinkimų vietą, laiką, darbotvarkę, bendrą vertybinių popierių kiekį, jų suteiktas balsavimo teises ir vertybinių popierių savininkų teisę dalyvauti susirinkimuose; 2 kiekvienam asmeniui, turinčiam teisę balsuoti emitento išleistų vertybinių popierių savininkų emitento pasirinkimo galimybės, kartu su pranešimu apie susirinkimą arba to asmens prašymu po susirinkimo paskelbimo dienos sudaryti sąlygas gauti išspausdintą popieriuje arba elektroninėmis priemonėmis perduodamą įgaliojimo atstovauti akcininkui formą; 3 paskirti savo atstovu finansų įstaigą, per kurią emitento pasirinkimo galimybės išleistų vertybinių popierių savininkai galėtų naudotis savo finansinėmis teisėmis; 4 skelbti pranešimus arba platinti emitento pasirinkimo galimybės dėl dividendų paskirstymo ir mokėjimo, emitento pasirinkimo galimybės mokėjimo, skolos grąžinimo, naujų vertybinių popierių emisijos, vertybinių popierių konvertavimo, keitimo, pasirašymo arba panaikinimo.

galimybės su 10 eurų užstatu brokerio atrankos reitingas

Jeigu į susirinkimą kviečiami tik ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip eurų, savininkai, emitentas gali susirinkimo vieta pasirinkti bet kurią valstybę narę, jeigu joje prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikiančios galimybę ne nuosavybės vertybinių emitento pasirinkimo galimybės savininkams naudotis savo teisėmis. Šis pasirinkimas taip pat taikomas ne nuosavybės vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti valstybės narės reguliuojamoje rinkoje anksčiau negu m.

realių galimybių brokeriai

Šiame straipsnyje nustatyta informacija vertybinių popierių savininkams gali būti perduodama elektroninėmis priemonėmis, kai: 1 sprendimas dėl galimybės perduoti informaciją elektroninėmis priemonėmis priimamas vertybinių popierių savininkų susirinkime; 2 naudojimasis elektroninėmis priemonėmis nepriklauso nuo vertybinių popierių savininko, jo atstovo arba šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2—10 punktuose nurodytų emitento pasirinkimo galimybės ar juridinių asmenų buveinės arba rezidencijos vietos; 3 yra parengtos identifikavimo priemonės, kad vertybinių popierių savininkai, jų atstovai arba fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems suteikta teisė naudotis arba vadovauti naudojantis balsavimo teisėmis, būtų tinkamai informuojami; 4 vertybinių popierių savininkai emitento pasirinkimo galimybės šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2—6 punktuose nurodyti fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys teisę įsigyti, perleisti balsavimo teises arba naudotis jomis, yra raštu patvirtinę sutikimą gauti informaciją elektroninėmis priemonėmis.

Šie asmenys turi teisę bet kuriuo metu prašyti, kad informacija būtų pateikiama popieriuje; 5 bet kokį sąnaudų, susijusių su informacijos perdavimu elektroninėmis priemonėmis, paskirstymą emitentas nustatė laikydamasis šio straipsnio 1 dalyje nustatyto vienodų teisių ir sąlygų principo.

emitento pasirinkimo galimybės

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Taip pat perskaitykite