Hipertenzija ir prisitraukimai ant horizontalios juostos

Nr. - Lietuvos sporto informacijos centras

Aleksas Stanislovaitis Lietuvos kūno kultūros akademija Redaktorių kolegija: doc.

hipertenzija ir prisitraukimai ant horizontalios juostos

Algirdas Muliarčikas Mykolo Riomerio universitetas prof. Albertas Skurvydas Lietuvos kūno kultūros akademija prof. Algirdas Čepul nas Lietuvos kūno kultūros akademija prof.

Jonas Poderys Lietuvos kūno kultūros akademija prof. Arvydas Stasiulis Lietuvos kūno kultūros akademija prof. Albinas Grūnovas Lietuvos kūno kultūros akademija doc. Ilona-Judita Zuozien Lietuvos kūno kultūros akademija doc. Pranas Mockus Lietuvos kūno kultūros akademija doc.

Posts navigation

Viktoras Šilinskas Lietuvos kūno kultūros akademija dr. Jūrat Stanislovaitien Lietuvos kūno kultūros akademija doc.

Birut Statkevičien Lietuvos kūno kultūros akademija Mokslinių straipsnių rinkinys leidžiamas Lietuvos kūno kultūros akademijos Individualių sporto šakų katedroje nuo m. Kiekvieną straipsnį recenzavo 2 atitinkamos srities mokslininkai. Autorių kalba netaisyta.

Lietuvos kūno kultūros akademijos Individualių sporto šakų katedros m spalio 22 d. Visos leidinio leidybos teis s saugomos.

Šis leidinys arba kuri nors jo dalis negali būti dauginami, taisomi ar kitu būdu platinami be leid jo sutikimo. Adresas: Lietuvos kūno kultūros akademija Individualių sporto šakų katedra Sporto g.

Bunevičius, A. Grūnovas Lietuvos kūno kultūros akademija Santrauka Tyrimo tikslas išanalizuoti, kaip kraujotakos sutrikdymas šlaunyje su mm Hg sl giu manžet je įtakoja arterinę kraujotaką blauzdos raumenyse.

hipertenzija ir prisitraukimai ant horizontalios juostos

Venų okliuzin s pletizmografijos metodu buvo registruojama arterin kraujotaka. Kontrolin je grup je dalyvavo šeši, o eksperimentin je vienuolika tiriamųjų sportuojančių ištverm s sporto šakose.

hipertenzija ir prisitraukimai ant horizontalios juostos

AKS ir arterin s kraujotakos intensyvumas blauzdos raumenyse registruojamas po 20 min adaptacijos ramyb s būsenoje. Po registravimo ramyb s būsenoje, kontrolin je ir eksperimentin je grup se 15 min kas minutę buvo registruojamas AKS ir arterin kraujotaka blauzdos raumenyse. Po 15 min be okliuzijos ir su okliuzija, AKS buvo registruojamas kas vieną minutę keturias minutes, o arterin kraujotaka tris minutes. Kontrolin je grup je, ramiai s dint, po 15 min be okliuzijos kraujotaka mažai kito.

Šie standartai itin griežti ir kol kas pakankamai retai sutinkami kasdienėje statyboje. Nauja patirtis prasidėjo nuo pat statybvietės projektavimo, kuomet įrengiant aptvėrimus reikėjo išsaugoti darnų aplinkos vaizdą, norint užtikrinti sklandų darbą — statybvietėje panaudotas nuolat atsinaujinantis statybvietės planas, kuriame visi procesų dalyviai buvo informuojami apie situaciją, pokyčius, dirbo pagal aktualų konkrečiai situacijai ir konkrečiu laiku pateikiamą sandėlių, kelių, kranų pastatymo planą. Neįprasta, kaip pastebėjo A. Čebanauskas, jog visa statybinė ir statybų procese naudota mediena privalėjo būti sertifikuota kaip legaliai nukirsta. Šis itin detalus modelis kaip platforma buvo naudojamas ne tik architektūriniam ar techniniam projektui, bet ir statybai, jos valdymui bei organizavimui.

Kituose matavimuose 21 s, 36 s. S dint be okliuzijos 15 min ramyb s būsenoje ir po 15 min sistolinis ir diastolinis AKS buvo analogiškų dydžių kaip pradiniai. Eksperimentin je grup je sistolinis AKS ramyb s būsenoje buvo ,0±2,9 mm Hg, diastolinis 80,8±1,3 m m Hg, o okliuzijos metu ir po jos kito nereikšmingai.

2. Šoninė lenta su keturgalviu žandikauliu

Arterinis kraujo spaudimas ir arterin kraujotaka ramyb s būsenoje be okliuzijos yra analogiškų dydžių palyginus su pradiniu. Šlaunies okliuzija mm Hg dydžio kirkšnies srityje 6 7 neturi reikšmingo poveikio sistoliniam ir diastoliniam arterinio kraujo spaudimui, tačiau mažina arterin s kraujotakos intensyvumą blauzdos raumenyse.

hipertenzija ir prisitraukimai ant horizontalios juostos

Tuoj po mm Hg okliuzijos pašalinimo, arterin kraujotaka padid ja, o v liau sumaž ja. Raktažodžiai: okliuzija, arterin kraujotaka, arterinis kraujo spaudimas ĮVADAS Sporto treniruot se yra naudojama daug treniruočių būdų ir programų, kurios didina sportininko paj gumą. Dažniausiai naudojamos tradicin s treniruot s su įvairiu pasipriešinimu Jackson et al.

hipertenzija ir prisitraukimai ant horizontalios juostos

Yra naudojami skirtingi svoriai, pasipriešinimas, darbo apimtis, poilsio periodai, dažnis, ir jud jimo greitis. Naudojamos dvi skirtingos treniruot s, vienose triada vaistų nuo hipertenzijos didelis pasipriešinimas ir mažas kartojimų skaičius, kitose naudojamas mažas pasipriešinimas ir didelis kartojimų skaičius. Vienas galimų šios problemos sprendimų yra viršslenkstin elektrostimuliacija. Toks metodo taikymas kaip viršslenkstin elektrostimuliacija, žymiai padidina kelio tiesiamųjų raumenų izokinetinę j gą Brocherie et al.

Raumens šildymas pasyvus šildymas atliktas prieš ekscentrinį pratimą gali būti naudingesnis negu aktyvi pramankšta ar visiškai neatlikta pramankšta Evans et al. Šaldymo ir šildymo poveikis organizmui tyrin jamas jau gana seniai.

Nr. 3-4 - Lietuvos sporto informacijos centras

Tam naudojami įvairūs šalčio šaltiniai ir didelis temperatūrų skirtumas. Griaučių raumenų funkcin būsena be šildymo ir šaldymo gali būti gerinama ir kitais būdais, tai pavyzdžiui atliekant griaučių raumenų kraujotakos sutrikdymą. Šis treniruot s tipas su pasipriešinimu bei su kraujotakos sutrikdymu okliuzinis pratimas parodo padidintą endokrininį atsaką, kuris matomai įtakoja raumenų hipertrofiją Takano et al.

Takarada Takarada et al. Mažo intensyvumo pratimai rankos raumenims nepakankami sukelti raumenų hipertrofiją, bet važiuoti dėl širdies sveikatos j gos pratimus su kraujotakos sutrikdymu padidina raumenų hipertrofiją. Raumens skerspjūvis treniruojamoje rankoje padid ja kai j gos pratimai atliekami su kraujotakos sutrikdymu.

1. Neteisinga lenta

Šis hipertenzija ir prisitraukimai ant horizontalios juostos yra vertingas praktikoje, nes gali padidinti raumenų j gą. Kraujotakos sutrikdymas galimas tik galūn se, nes negalima atlikti kraujotakos sutrikdymo pilvo ir nugaros raumenims Madarame et al.

  • Išsiplečia kapiliarai ir padidėja jų pralaidumas Centrinių ir periferinių chemoreceptorių sužadinimas Pagreitėja kraujo tėkmė ir audinių metabolizmo procesai 13 pav.
  • Kaip valgyti pagal hipertenzijos receptus
  • Kettlebelio kėlimas su hipertenzija
  • Transcription 2 - Ve.

Kiekvienas tiriamasis buvo supažindintas su tyrimo tvarka ir apmokytas kaip elgtis. Arterin kraujotaka vertinama modifikuotu Dono pletizmografu. Metodo esm ta, kad užspaudus okliudavus venas manžete, užd ta promaksimaliau tiriamo segmento, per pirmąsias kelias sekundes did hipertenzija ir prisitraukimai ant horizontalios juostos tiriamojo segmento apimtis.

Taip pat perskaitykite