Hipertenzijos gydymas islame

Bet jei baimintumėtės, kad negalėsite būti joms teisingi, tuomet vieną arba tai, ką teisėtai valdote.

Vaistų vartojimo nuo arterinės hipertenzijos ypatumai

Sergantiems hipertenzijos liga faktas yra visiškai teisingas - islamiškoji teisė formaliai leidžia vyrui turėti iki keturių žmonų tuo pačiu metu, tačiau jo detalės dažniausiai lieka nežinomos. Taigi kokiomis sąlygomis musulmonas gali turėti keletą žmonų, kokios yra tokio leidimo socialinės pasekmės ir apskritai kodėl gi musulmonams buvo leista turėti daugiau žmonų?

Pradžių pradžia Nors daugelyje Korano vietų moterys aptariamos ar bent minimos, socialiniai santykiai tarp lyčių etalonizuoti pranašo Muchamedo gyvenimu, jo Suna.

Muchamedas, būdamas erių, vedė 40 metų našlę Khadydžą, su kuria susilaukė šešių kitais duomenimis, aštuonių vaikų.

Daugpatystė islame

Po Khadydžos mirties, kai jam buvo apie 50 metų, Muchamedas vedė dar bent 10 kartų gal net 14! Tiesa, kelios jo žmonos mirė, su keliomis jis išsiskyrė. Vis dėlto paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį Islamo hipertenzijos gydymas islame vienu metu turėjo daugiau žmonų nei eiliniam musulmonui leista.

Pranašo elgesį su savo žmonomis akylai stebėjo jo pasekėjai - musulmonai.

oro trūkumas esant hipertenzijai hipertenzijos triada

Tačiau toje pačioje šventraščio eilutėje yra keliama sąlyga: vyras, norintis vesti antrą, trečią ar hipertenzijos gydymas islame žmoną, turi garantuoti, kad galės visiškai išlaikyti ją, su ja susilauktus vaikus ir jau turimą turimas žmoną bei vaikus.

Todėl esminė vedybų sąlyga išlieka ekonominė: turtingesnis vyras potencialiai turės ir daugiau žmonų. Musulmonų teisininkai amžiams bėgant pridėjo dar vieną formalią sąlygą: jau esanti esančios žmona turi duoti savo sutikimą naujai santuokai.

Ko imtis, kad kraujo spaudimas nekeltų rizikos gyvybei: kasdien vadovaukitės 4 gydytojo Morozovo patarimais   Nors dažnai manoma, kad hipertenzija yra vyresnių žmonių liga, specialistai pastebi, kad ši liga neretai užklumpa ir jaunesnius. Šiandien padidintas arterinis spaudimas nustatomas ir vaikystėje, paauglystėje, todėl būtina kraujo spaudimą matuoti net esant gerai sveikatos būklei. Nepakankama padidėjusio kraujo spaudimo kontrolė gali tapti mirties priežastimi, tad kiekvienas iš mūsų turėtų pasirūpinti ankstyva padidėjusio kraujospūdžio diagnostika ir gydymu, rašoma pranešime spaudai.

Kiek realybėje ši sąlyga buvo veiksminga, sunku patikrinti. Vis dėlto reikia pastebėti, kad poliginija, nors legali, islamo istorijoje nebuvo paplitusi, išskyrus pavienius periodus ir kraštus, ir praktikuojama ji buvo daugiausia valdovų bei politinio ir religinio elito.

Nėra nieko pastoviau kaip laikina Tačiau kodėl islame leista daugpatystė? Istoriškai į šį klausimą atsakyti hipertenzijos gydymas islame lengva: Muchamedo bendruomenei persikėlus iš Mekos į Jasribą po m.

Kovojate prieš hipertenziją? Privalote įsidėmėti 3 taisykles, jei norite išspręsti problemą

Tuomet našlėmis likusios jaunų musulmonų kovotojų žmonos galėjo tikėtis vėl ištekėti, nors ir buvo akivaizdus vyrų stygius.

Tiesą sakant, Muchamedui hipertenzijos gydymas islame įtikinėti musulmonų, kad poliginija yra priimtinas dalykas - ji buvo gana plačiai praktikuojama Arabijoje dar iki islamo. Muchamedo leistoji poliginija galbūt buvo numatyta kaip laikina priemonė, bet jam jos neatšaukus, daugpatystės praktikavimas musulmoniškose kultūrose tebebuvo toleruojamas po pranašo mirties iki pat dvidešimtojo amžiaus.

Tikro atsakymo nežino niekas Musulmonai tik iš dalies sutinka, kad poliginijos hipertenzijos gydymas islame buvo istoriškai nulemtas praktiškas jų pranašo žingsnis. Anot musulmonų, poliginija įteisinta Korane, o Koranas yra paties Dievo Žodis, visiškai nepriklausęs nuo Muchamedo valios.

Netgi priešingai, Muchamedas turėjo paklusti Dievo Žodžiui - Koranui.

Taigi, anot islamiškosios tradicijos, Dievas, o ne Muchamedas leido musulmonams turėti iki keturių žmonų vienu metu. Bet kodėl Jis, Dievas, manė reikalinga musulmonams vyrams suteikti galimybę turėti daugiau nei vieną žmoną vienu metu? Į šį klausimą tiksliai negali atsakyti ir patys musulmonai.

Dažniausiai pateikiamas argumentas toks: vyrui gali reikėti iki keturių moterų savo seksualiniams poreikiams patenkinti.

Kodėl keturių - vienas Dievas težino. Tikėtasi svetimavimo sumažėjimo Kad ir kokia poliginijos įteisinimo priežastis - ekonominė, politinė, socialinė, teologinė ar net seksualinė, neabejotina jos, kaip prevencinės priemonės, funkcija.

Vyras, turintis tris ar keturias žmonas, gali tikėtis patenkinti savo seksualinius poreikius praktiškai bet kada, visuomet tai darydamas įstatymų apibrėžtose ribose - santuokoje. Taigi svetimavimo arba prostitucijos poreikis turėtų sumažėti, jei ne visai išnykti.

Be to, svetimavimas prostitucija, be abejo, laikytina viena iš jo formų islame yra vienas iš sunkiausių nusikaltimų, baudžiamų mirties bausme.

aitriosios paprikos nuo hipertenzijos hipertenzija su sveika širdimi

Dar ir šiais laikais pasitaiko atvejų, kai musulmoniškuose kraštuose islamo teismai pasmerkia myriop svetimautojus. Vis dėlto nei poliginijos įteisinimas, nei griežtos bausmės neatbaidė musulmonų nuo svetimavimo pagundos, kuri per visus islamo amžius klestėjo. Taigi Dievo ar pranašo sumanytoji priemonė praktikoje neatliko savo vaidmens - vyrai tebesidairė svetimų moterų.

Mūsų draugai

Laisvas elgesys su vergėmis Teisingumo vardan reikia pastebėti, kad musulmoniškose kultūrose buvo toleruojamas sanguliavimas su vergėmis. Vergė, kaip daiktas, buvo visiškoje šeimininko valioje, tad su ja jis galėjo elgtis beveik kaip tinkamas tiesa, smurtas ar nužudymas buvo sunkūs nusikaltimai.

Žinoma, seksualinių santykių pasekmės su vergėmis nebuvo tapačios santykių su žmonomis pasekmėms. Gal išeitis - laikinos santuokos? Išsamumo labui reikėtų priminti, kad šalia poliginijos Muchamedas musulmonams leido gal tiksliau būtų sakyti, neuždraudė iki Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos hipertenzijai gydyti buvusios muta santuokos tipo - laikinos santuokos.

Muta santuoka yra tokia hipertenzijos gydymas islame, kai besituokiantys vedybų kontrakte, be visų įprastinei santuokai būdingų sąlygų, numato ir santuokos pabaigos laiką. Žodžiu, muta yra terminuota santuoka. Muta santuokos terminas apibrėžiamas individualiai ir gali būti nuo kelių minučių iki penkiasdešimt ar daugiau metų.

3 laipsnio hipertenzijos mankšta hipertenzija 2 laipsnio 1 pakopos rizika 3

Suėjus terminui, vyras ir moteris automatiškai laikomi išsiskyrę. Turtiniai ir paveldėjimo klausimai muta santuokoje sprendžiami kaip ir įprastinėje santuokoje. Vis dėlto Umaro valdžiai nepaklusę šiitai, argumentuodami tuo, kad ko neuždraudė pranašas, negali uždrausti kalifas, ir toliau praktikavo muta santuoką.

Todėl šiitų islame muta iki šiol tebėra legalus santuokos tipas. Šiitai sudaro apie 15 proc. Irane muta vėl legalizuota po islamo revoliucijos.

kaip susirgti 2 laipsnių hipertenzija veiksmingi liaudies hipertenzijos receptai su

Buvęs Irano prezidentas Rafsandžani viešai kvietė jaunimą praktikuoti šį santuokos tipą. Muta santuoka primena legalizuotą prostituciją, bet ji, panašu, yra daug veiksmingesnė priemonė, išlaikant musulmonų seksualinę veiklą legalumo ribose. Kokios socialinės daugpatystės pasekmės? Iš tiesų musulmoniškuose kraštuose praktiškai nebūta netekėjusių moterų problemos - joms visada atsirasdavo jaunikis, net jei jau ir turintis porą žmonų.

Musulmonų teisininkai postringavo apie taikų žmonų sugyvenimą. Deja, daugelis faktų rodo, kad tarp žmonų vyraudavo pavyduliavimo ir nesveikų intrigų atmosfera, dažnai pasibaigdavusi skyrybomis. Netgi pranašo žmonos varžėsi tarp savęs.

Populiariausi

Hipertenzijos gydymas islame teko sudaryti grafiką, pas kurią jis praleis naktį. Taigi, viena vertus, moteris galėjo tikėtis ištekėti ir įgauti statusą bei saugumą, teikiamą vyro bei šeimos, bet kita vertus, daugpatystė atvėrė kelius įvairiausiems nesveikiems įvykiams šeimos viduje, kurie ardydavo šeimos vienybę ir griaudavo jos gerovę. Svarbi daugpatystės pasekmė hipertenzijos gydymas islame palikuonių gausa Musulmoniškuose kraštuose moteris vidutiniškai gimdo kartus.

Vyras su keliomis žmonomis gali sugyventi tuziną ar daugiau vaikų. Poliginijoje gyvenantis vyras praktiškai būdavo mažytės visuomenės viešpats. Kaip šeima, taip ir visuomenė buvo patriarchalizuota ir hierarchizuota.

Nuorodos kopijavimas

Esant daug vaikų, neretai komplikuodavosi paveldėjimo klausimai, nors islamiška teisė gana išsamiai apibrėžia paveldėjimo sąlygas. Todėl turintis žmoną vyras galėdavo vesti kitą, nekreipdamas dėmesio į jau turimos žmonos nuomonę - jis bet kada galėjo su ja išsiskirti. Tokiu būdu vyras, turintis keturias žmonas, galėdavo atsisakyti vienos iš jų ir jos vieton vesti kitą moterį.

3 laipsnio vyresnio amžiaus hipertenzija melatoninas ir hipertenzija

Taip pat perskaitykite