Iš ko uždirba namas 2

Lėtas tempas: renovacijos pabaigtuvės – po metų | namuknygos.lt

Spausdinti Skaičius: per visą programos laikotarpį nuo m.

iš ko uždirba namas 2

Laimio Steponavičiaus nuotr. Neatidėliojant atnaujinti, o gal net nugriauti. Priešingu atveju senų daugiabučių gyventojai bus pasmerkti kęsti nepatogumus. Ar valstybė tikrai nori padėti ar iš renovacijos tik uždirbti? Mažiau dešimtadalio Šiuo metu Iš ko uždirba namas 2 yra apie 38 tūkst.

iš ko uždirba namas 2

Daugiabučiai pradėti modernizuoti m. Tačiau iki m. Norint paspartinti šį procesą m.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Procesas kiek paspartėjo, tačiau, kaip nustatė valstybės auditoriai, iš 2 atrinktų iki pernai liepos renovuota tik kiek daugiau nei pusė 56,6 proc. Pernai renovuoti namai. Apskritai Vyriausybės Daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programos ambicinga nepavadinsi — iki šių metų pabaigos turėtų būti modernizuoti vos 4 tūkst. Tačiau, panašu, ir šis kuklus tikslas vargu ar bus pasiektas: Aplinkos ministerijos AM duomenimis, per visą programos laikotarpį nuo m.

Modernizavus daugiabučius, jie ne ilgiau tarnauja, o gyvenimas juose būna šiltesnis, iš ko uždirba namas 2, patogesnis. Bet nauda — ne tik jų gyventojams: gražesni namai — gražesnis visas miestas, be to, didėja energijos vartojimo efektyvumas, tad taip mažinamas anglies dioksido išmetimas ir prisidedama prie klimato kaitos švelninimo.

Lėtas tempas: renovacijos pabaigtuvės – po 100 metų

O tam tikslui Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos ir įpareigoja, kad didžioji iš ko uždirba namas 2 pastatų ne vėliau kaip m. Tačiau VK audito rezultatai rodo, kad daugiabučių modernizavimo procesas tobulintinas, į jį nepakankamai įtraukiami butų savininkai. Dažnai jų požiūrį lemia matomi prasti kitų namų pavyzdžiai, kai renovavimas vyksta nesklandžiai, užsitęsia kelerius metus, kaina didelė, o rezultatas ne visuomet džiugina.

Vėluoja pusantrų metų Atrodytų, kas gali nenorėti gyventi gražiau, šilčiau ir pigiau.

Ar žinote?

Tačiau gyventojų apklausa rodo, kad keturi iš dešimties būstų savininkų nepritaria jų namo modernizavimui, nes abejoja to nauda. Tačiau valstybė sumažino finansinę pagalbą, o pati iš to uždirba —  pasiima 21 proc. PVM už medžiagas ir darbą. Pasak valstybės auditorių, darbų sėkmė labai daug priklauso jau nuo modernizavimo investicijų plano parengimo kokybės. Už ją atsakingi butų savininkų arba savivaldybės paskirti šių projektų administratoriai.

būkite įvykių centre

Be to, 9 proc. Pagal normas modernizavimo projekto įgyvendinimo terminas — dveji metai. Jei prie jų prisideda dar pusantrų, gyventojams tiek tenka gyventi kaip statybvietėje. Valstybės auditoriai atkreipia dėmesį, kad tokie pavyzdžiai gali turėti neigiamos įtakos ir kitų namų gyventojų apsisprendimui dalyvauti modernizavimo procese.

Be to, BETA patikrinimuose nustatyta, kad trečdaliu atvejų modernizavimo darbai vykdomi su trūkumais. Valstybės auditoriai, išanalizavę 20 proc. Dėl šios priežasties jau po statybos iš ko uždirba namas 2 užbaigimo gali išryškėti trūkumai, tai gali pareikalauti papildomų išlaidų jiems ištaisyti.

pagrindinis brokeris

Pavyzdžiui, Kauno K. Škirpos g. Dalinė renovacija Į daugiabučių modernizavimą — m. Tačiau VK audite konstatuota, kad Aplinkos ministerija AM, ji atsakinga už valstybės politikos formavimą, organizavimą, koordinavimą ir jos įgyvendinimo kontroliavimą būsto srityjeskelbdama kvietimus teikti paraiškas dėl iš ko uždirba namas 2 modernizavimo, neįvertino projektų finansavimo galimybių.

BETA suderinto projektų lėšų poreikis ,9 mln. Neįvertinus projektų finansavimo galimybių, suformuotas per didelis įgyvendinamų projektų skaičius, tad gali būti neužtikrintas finansavimas laiku, net gali tekti stabdyti kai kurių projektų įgyvendinimą. Pavyzdžiui, — m.

iš ko uždirba namas 2

Viena priežasčių — lėšų trūkumas, butų ir kitų patalpų savininkams suteikiant lengvatinius kreditus daugiabučių namų modernizavimo projektams finansuoti. Be to, pripažįsta AM, esant dideliam projektų srautui, kyla rizika, kad rinkoje esantys rangovai bus nepajėgūs juos įgyvendinti.

Bet siūlytume sudaryti sąlygas tai įgyvendinti etapais, taip spartinant energijos sutaupymą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Reikia išnaudoti šią galimybę padidinti savininkų įsitraukimą į modernizavimo procesą", — sako VK atstovas T. Tiesa, nuo šių metų priėmus Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti modernizuoti įstatymo pakeitimus bus galima gauti valstybės paramą namo šilumos punktų, šildymo ir ar karšto vandens sistemų modernizavimui, įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar šilumos daliklių sistemą.

VK siūlo valstybės paramą teikti ne tik šilumos punktams modernizuoti, bet ir kitoms energijos vartojimo efektyvumą didinančioms priemonėms, taip sudarant galimybę namų modernizavimą įgyvendinti etapais.

Namas - ilgalaikė investicija Sėkmės ar pralaimėjimų istorijos apie nekilnojamojo turto verslą kartais skamba neįtikimai ar net nelogiškai. Šiame versle reikia būti ypač atidžiam ir nuovokiam. Kiekvienas sugalvojęs statytis namą jau tampa šio verslo dalyviu.

Beje, VK audite pastebėta, kad pasinaudojus valstybės parama didžiausias iki 80 proc. Tačiau tai nedera su Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslu didinti centralizuotai tiekiamos šilumos naudojimą, kad 90 proc.

Gal kryptis neteisinga? Pasak T. Čiblio, tokių atsijungimo atvejai dar pavieniai, tad išvadų pagal juos daryti negalima.

Per patikrinimus nustatyta, kad trečdaliu atvejų modernizavimo darbai vykdomi su trūkumais. Nėra net strategijos "Renovavimas turėtų vykti sparčiau.

Statybų studijos

Gyventojų apsisprendimas čia lemiamas veiksnys. Taip, finansinė parama tam mažėjo, bet projektai nemažai daliai žmonių ir dabar patrauklūs, gaunama daug paraiškų. Tačiau renovavimo procesas turi būti tobulinamas pradedant nuo projektų rengimo, kad gerėtų būsto savininkų požiūris į namų atnaujinimą ir daugiau jų įsitrauktų į šiuos procesus", — pabrėžia T. Pasak jo, pasaulyje yra įvairiausių pavyzdžių, kaip spartinti renovaciją.

Nuorodos kopijavimas

Vienas jų — vadinamoji mažoji renovacija — pavienių priemonių diegimas. Projektai trumpesni, pigesni, bet padeda didinti energinį efektyvumą. Šia kryptimi nuo šių metų pradėta eiti, bet, valstybės auditoriaus nuomone, reikėtų remti ne vien šildymo sistemų atnaujinimą. Būsto rūmų prezidentas Juozas Vertybinių popierių maklerio paslaugos siūlo visų pirma valstybei apsispręsti dėl esminės iš ko uždirba namas 2 strategijos.

Tada Seimas kviesdavo ministrą, klausdavo, ką, ministre, padarei, kad ji vyktų. Šiandien būsto, kaip nacionalinio turto, klausimas nustumtas į šoną, net panaikinta būsto strategija. AM nežino, kuria kryptimi einama, todėl daro tai, kas tuo momentu populiaru. Toks dabar požiūris", — piktinasi J.

Jis primena, kad strategijoje buvo įrašyta, jog daugiabučiai yra Lietuvos nacionalinis turtas, nurodyta, kiek jų turime renovuoti iki m.

Tačiau, pasak J. Antanaičio, pamatę, kad nespės įgyvendinti tikslo, valdžia nieko kito nesugalvojo, tik panaikinti strategiją. Tad kitų sričių strategijas Lietuva turi, o būsto — ne. Jo manymu, Lietuvai itin tiktų Estijos pavyzdys.

Kai klasiokai gauna 2, o tu 10...

Kauno daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Ričardas Kenstavičius primena, kad kai valstybė pažadėjo daugiau prisidėti prie renovacijos, ir gyventojai tam buvo pasiryžę masiškai. Štai Lenkija ėmė ir renovavo. Deja, mūsų valstybės požiūris į mokesčių mokėtoją kitoks, mūsų valstybė tik nori uždirbti iš renovacijos", — apgailestauja R. Kenstavičius ir primena, kad žmonės, renovuodami savo namą, puošia visą miestą. Be to, mažina užterštumo lygį, taupo energetinius išteklius, vadinasi, prisideda prie klimato kaitos mažinimo.

Kenstavičiaus nuomone, kai kuriuos namus, kad ir Vilijampolėje, jau gal reikia griauti, iš ko uždirba namas 2 ne renovuoti.

Lėtas tempas: renovacijos pabaigtuvės – po metų | namuknygos.lt

Architektas Algirdas Kaušpėdas yra siūlęs senus daugiabučius, kurie yra geroje vietoje, griauti ir statyti naujus. Kitose šalyse, pavyzdžiui, Vokietijoje, taip daroma. Bet tam reikia turėti rezervinį fondą juose gyvenančių žmonių būstui.

Lietuva to neturi. Faktas, kad valstybė apskritai neturi matymo, ką daryti su senais daugiabučiais, tiksliau, kaip padėti didžiajai daugumai juose gyvenančių šalies gyventojų ir kaip įgyvendinti europines direktyvas mažinti taršą. Kai kurpiami tokie planai, kad senų namų renovacija būtų baigta po metų, primena prastą komediją.

Taip pat perskaitykite