Klasikinių variantų knyga

Ar dar yra klasikinių knygų, kurios nebūtų verstos iš originalo? | „Nieko rimto“ namai

Loreta Jakonytė LLTI Įvairūs to paties kūrinio, ypač verstinės literatūros, leidimai gali pasakoti nevienodas istorijas. Kitas vertėjas, redaktorius, dailininkas - viskas turi įtakos sudėtingam literatūros kūrinio mechanizmui, kur, pakeitus vieną detalę žodį, sakinio struktūrą, iliustracijąkitaip pradeda veikti ir visos kitos.

Visų laikų populiariausios knygos: kiek iš jų jau spėjote perskaityti?

O jei dar imamasi trumpinti, adaptuoti, keisti žanrą ar meno kalbą ekranizuoti, įgarsintipradinio originalaus kūrinio prasmės dar labiau keičiasi, tolsta nuo autoriaus sumanymo. Nuolat iš naujo publikuojant literatūros klasiką patikslinti leidimą ypač aktualu. Kūrinio variantiškumo reiškinį ir problemas iškalbingai atskleidžia šveicarų rašytojos Johannos Spyri apysakos Heida istorija Lietuvoje. Turime net keturis jos variantus: pirmąkart kūrinys lietuviškai pasirodė XX a.

Visų laikų populiariausios knygos: kiek iš jų jau spėjote perskaityti? - DELFI Gyvenimas

Lietuviški Heidos variantai galėtų tapti turiningos tekstologinės analizės objektu ar būti nagrinėjami iš vertimo teorijos perspektyvos, bet šiuosyk norisi bendriausiais bruožais aptarti literatūrinius kūrinio visumos dalykus. Kaip įvairiuose leidimuose atrodo kūrinio pasaulėvaizdis, vertybiniai pamatai, veikėjų charakteriai, ar keičiasi pasakojimo būdas, kas atsitinka su kulminaciniais klasikinių variantų knyga epizodais. Kiek atsiskleidžia svarbūs Spyri apysakos dėmenys - gyva, šilta, smalsi, drąsi, ryžtinga kalnų mergaitės asmenybė, jos ryšys su gamta ir žmonėmis, įspūdinga kraštovaizdžio estetika, religinė plotmė ir subtilus humoras.

Kaip ir originalas, apysaka išėjo dviem dalimis: Heida.

 1. Nuoroda nukopijuota aA Norite ypatingos knygos?
 2. Ar dar yra klasikinių knygų, kurios nebūtų verstos iš originalo? | „Nieko rimto“ namai

Kaip ji mokėsi ir keliavo 1 klasikinių variantų knyga Heida. Kaip ji naudoja tai, ko išmokus. Pasakojimas vaikams ir tiems, kurie klasikinių variantų knyga mėgsta 2.

Greta sudėtos dalys menkai panašėja į dvitomį, nes skirtingos leidyklos parengė skirtingos stilistikos knygas su kitų dailininkų iliustracijomis. Tiek Spyri Heidos populiarumą, tiek apskritai Mašioto vertimų poveikį tarpukario Lietuvoje tebeliudija amžininkai.

Mašioto vertimus! Jie buvo mums nematytų kraštų, miestų, jūrų, kalnų atradimas, pirmoji pasaulio enciklopedija. Ir ne sausai publicistinė, o nuotaikinga, dvelkianti lengvu humoru, pateikta kaip patrauklių herojų nuotykiai.

Klasika nesensta

Mašioto vertimų specifka šiek tiek tyrinėta, tad žinoma, kad autorius verčiamus kūrinius kartais trumpindavo, vietomis laisvai atpasakodavo, ne visuomet apie tai informuodamas skaitytojus6. Mašioto Heida, išleista ketvirtajame dešimtmetyje, nėra pilnas vertimas: sakiniai aptrumpinti, dalies jų visai atsisakyta, kai kur apkarpyti veikėjų dialogai, praleista dalis epitetų ir pan.

Taip pasakojimas įgauna truputį spartesnį tempą, nesileidžia į smulkesnius niuansus. Tačiau istorija dėl klasikinių variantų knyga daug klasikinių variantų knyga ir veikėjų tapatybė stipriai nepažeidžiama. Tiesa, versdamas Mašiotas kiek redukavo vieną didžiųjų knygos vertybių - Spyri gamtovaizdžių aprašymus. Dar problemiškiau atrodo religinių dalykų perteikimas. Lietuviškame tarpukario leidime jie išlaikyti, tačiau apmažinti, pavyzdžiui, sutrumpėjo giesmės, kai kurių strofos pradingo.

Klasikinių variantų knyga Mašiotas gražiai lietuvino asmenvardžius: Ožkapetris, piemenėlis Peteris - Petrelis, vežikas Jonas, tarnas Sebastijonas; panelė Rotenmejer gavo priesagą -aitė blockchain informacijos piniginės prisijungimas tapo panele Rotenmejeraite.

Savaip perteiktas ir vokiškas tarimas: ponas Sesemann tarpukario leidime yra Zėzemanas vėlesniuose variantuose tik Sezemanas. Būtent iš šio varianto iki m. Viena vertus, galima tik džiaugtis Šveicarijos rašytojos ir jos pasaulinį populiarumą įgijusios herojės aktualizavimu, kita vertus, svarbu pamatyti, kad sovietmečio leidimas pažymėtas ryškiu laikmečio įspaudu - ideologiškai cenzūruotu redagavimu.

Pastaroji žala kūriniui itin didelė. Klasikinių variantų knyga Heida skaito Ožkapetrio senelei religines giesmes, kuriose tiesiogiai formuluojamos ir vis pakartojamos gyvenimo vilties, klasikinių variantų knyga, tikėjimo idėjos.

Šios pastraipos geriausiai paaiškina ligtolinę ir būsimą Kalnų Dėdės elgseną, atskleidžia vidinius ir socialinius konfiktus, todėl, skyrių praleidus, šio veikėjo istorijoje ir portrete lieka žiojėti gili spraga.

Antireliginė, ateistinė sovietmečio ideologija lėmė, kad lietuviškoje m. Heidoje kone visiškai eliminuota kūrinio religinė plotmė.

Buvo išgyvendinti fragmentai, kuriuose herojai mąsto apie Dievą, jam dėkoja ar šlovina kaip pasaulio grožio ir gėrio kūrėją, žmogaus būties išmintį ir viltį. Ten, kur originale pabrėžiama dieviškoji pasaulio sąrangos ir žmogaus gyvenimo klasikinių variantų knyga, sovietmečio variante akcentuojama gamtos klasikinių variantų knyga visuomenės horizontalė.

kopijuoti pasirinkimo sandorius cryptocurrency kaip užsidirbti pinigų biržoje

Klasikinių variantų knyga pačiais principais redukuotas apysakos fnalas. Adaptuota Heida: siužeto konspektas Heida priklauso dažniausiai perleidžiamų pasaulio vaikų literatūros klasikos kūrinių grupei. Vis iš naujo publikuojamas ne tik originalas, bet ir galybė įvairaus masto sutrumpinimų, perpasakojimų, radijo vaidinimų, kino ekranizacijų, neautorinių tęsinių šie tradiciškai priduria tolesnių Heidos nuotykių, jaunystės išgyvenimų, šeimos kūrimą ir t.

Po sovietmečio leidimo praėjus kiek daugiau nei dviem dešimtmečiams, Lietuvoje pasirodė dar viena knyga, pavadinta Heidi8. Apie šios tarptautinės komercinės serijos bėdas — paviršutiniškumą, visų teksto lygmenų supaprastinimą, net išdarkymą — nesyk diskutuota, kritiškai rašyta9. Klasikinių variantų knyga pačios kliautys būdingos ir adaptuotai Spyri Heidai.

ar dvejetainiai opcionai

Viršelio gyvulėliai, menkai tepanašūs į ožkas, katiniškai ar ėriukiškai? Šiomis ypatybėmis viršelio mergaitė galėtų priminti nebent Klarą, tačiau visai netapatintina su šveicarų rašytojos tamsiaplauke garbane Heida.

 • Pelningiausias dvejetainis variantas
 • Klasika nesensta Pixabay.
 • Pasirinkimo taktika
 • Klasika - namuknygos.lt
 • Klasika nesensta - namuknygos.lt
 • Dvejetainiai variantai ant pono

Adaptacijoje stipriai aptrinta ir literatūrinė kūrinio faktūra: trumpais, neišraiškingais sakiniais glaustai perpasakotas istorijos siužetas, išmesti dialogai, vėl atsisakyta religinės tematikos, išblukintos veikėjų savybės, jausmai ir kraštovaizdžio grožis.

Visi kiti kūrinio dėmenys supaprastinti ir suprastinti.

Vyraujant monotoniškam pasakotojo balsui, neleidžiant jo pertraukti personažų kalboms, pasakojimas darosi gerokai vienodesnis ir nuobodesnis, išgaruoja tiek scenų dramatizmas, tiek komiškumas.

Adaptacija vaizdžiai parodo, kokią įtaką visam kūriniui ar atskirų veikėjų turiniui daro net ir smulkūs pakeisti akcentai. Turint galvoje, kokia reikšminga Spyri apysakoje yra miesto ir kaimo priešprieša, įterpiant tokius papildymus rizikuojama pernelyg įsikišti į autorinę problematikos interpretaciją ir ją iškreipti.

Galbūt manant, kad šiandienos vaikus gali atgrasinti religinės temos, amerikiečių adaptuotoje ir lietuvių klasikinių variantų knyga Heidoje, kaip ir sovietmečio variante, dieviškoji plotmė atsiduria nuošalėje. Klasikinių variantų knyga ir jausmingi Spyri sukurti peizažai perpasakotojams taip pat atrodo verti mažiau dėmesio.

Nuorodos kopijavimas

Antai įspūdingos pastraipos apie Heidos išgyvenimus kalnuose grįžtant iš Frankfurto pas klasikinių variantų knyga čia ne tik stipriai sutrumpintos, bet ir išradingos, tapybiškos originalo detalės pakeistos trafaretiniais apibūdinimais. Adaptuotame variante palikta nekaitoma pagrindinės herojės vardo forma Heidi, klasikinių variantų knyga ir kiti asmenvardžiai bei vietovardžiai: Deti, Pėteris, Dėdė Alpas, Bridžita; Mašioto jaukus Kaimelis čia vadinamas gremėzdišku Dorfiu.

Mažesnių ir didesnių paklaidų gausa iškreipia perpasakojamą Spyri kūrinį, svarbūs elementai praleidžiami, pridedama nemotyvuotų naujų. Adaptuotas variantas vargiai orientuojasi į klasikinių variantų knyga amžiaus skaitytoją nei originalas, todėl jo parengimas neturi motyvacijos ir galėtų būti paaiškintas nebent leidėjų komerciniais interesais. Spyri Heidos, kurią maloniai mena mūsų vyresnioji inteligentija Ši Heidos versija, palyginti su ankstesnėmis, pasipildo daugybe niuansų, skaitytojui leidžia mėgautis autentiškesniu Spyri pasakojimu, spalvingesniais veikėjų portretais, lėtesne siužeto eiga, stabtelėjimais ir įdėmesniais įsižiūrėjimais į aplinką.

Čia kur kas visavertiškiau perduota, atkurta kūrinio visuma: veikėjų dialogai ar tylūs mintijimai, Alpių gyvenimas, krikščioniškoji paradigma. Hei-dos grįžimo iš Frankfurto scena vakaro kalnuose, skurdžiai dekoruota adaptacijoje, m. Šiame vertime galima nuolat smaguriauti vaizdingais epitetais, veiksmažodžiais ir t. Renkantis iš keturių Heidų Taigi Lietuvoje esama keturių gana skirtingų Heidos variantų. Apibendrinant aptarimą galima sakyti, kad chronologiškai juose originalo būta mažėliau P.

kokie yra graikai variantuose projektai, kaip užsidirbti pinigų internete

Mašioto vertimas XX a. Kitais žodžiais tariant, lietuviai prie visos Spyri apysakos artėjo per apkarpytą, išbraukytą ir perpasakotą versijas.

kriptovaliutos žaidimas

Problemiškiausioje padėtyje atsidurdavo religinė kūrinio plotmė, deramai atskleista tik naujausiame leidime. Padėties suvokimas suteikia laisvę rinktis, į dvejetainių opcionų brokerių platforma variantą norime įnikti — pačios rašytojos sukurtą ar tarpininkų savaip sudėliotą.

Heida: Kaip ji mokėsi ir keliavo, vertė Pranas Mašiotas. Kaunas: Pribačius, Toliau cituojant šį ir vėlesnius apysakos leidimus skliaustuose nurodomi tik leidimo metai ir puslapis.

 • Kiek pinigų uždirbti alkanam rykliui
 • Pamm sąskaitos tarpininkams
 • Žmonių, kur užsidirbti pinigų
 • Todėl klasikiniai kūriniai yra verčiami iš naujo, iš originalų, nebeadaptuoti, o būtent tokie, kokius juos parašė autoriai.
 • Knygos ateities technologijų pasaulyje: išliks ar išnyks?

Heida: Kaip ji naudoja tai, ko išmokus. Pasakojimas vaikams ir tiems, kurie vaikus mėgsta, vertė Pranas Mašiotas.

užsidirbti pinigų amato

Kaunas, Marijampolė: Dirva, Mažvydo bibliotekoje saugomame pirmosios dalies egzemplioriuje viršelyje išspausdintas antrosios dalies pavadinimas Heida. Kaip panaudoja tai, ko išmokus.

Mažvydo bibliotekoje. Heida, paruošė ir klasikinių variantų knyga Jonas Stukas, vertė Pranas Mašiotas. Vilnius: Vaga, Heidi, iš anglų breakout variantas. Vilnius: Alka, Dromantaitė argumentuotai kritikavo Frances Burnett Paslaptingo sodo adaptaciją, plačiau žr.

Kas apgins Anderseno teises? Heida, vertė Adomas Druktenis. Vilnius: Alma littera,

Taip pat perskaitykite