Naktinė pamaina su hipertenzija, Kaip išgyventi naktinę pamainą ir po jos

Padidėjusio kraujospūdžio priežastys ir pasekmės. Ką daryti?

Pagal NDK, kaip ir pagal senąjį DK, naktiniu darbu laikomas darbas, jeigu asmuo bent tris valandas per darbo dieną pamainą dirba nakties laiku — Tačiau NDK numatyta papildoma norma, kad naktiniu darbu laikomas ir toks darbas, kai dirbama ne mažiau kaip ketvirtį viso savo darbo laiko per metus nakties laiku.

naktinė pamaina su hipertenzija 1 laipsnio hipertenzija 2 laipsniai

Taigi, kad darbas būtų laikomas naktiniu, nebūtina dirbti visą darbo laiką tik nakties laiku — Jeigu bent trys darbo valandos tenka nakčiai arba dirbama ne mažiau kaip ketvirtį viso savo darbo laiko per metus nakties laiku visas darbas laikomas naktiniu.

Ankstesniojo DK straipsnio 2 dalyje buvo numatyta, kad kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių darbo valandų, straipsnio 2 dalis numatė, kad naktinis darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

naktinė pamaina su hipertenzija kaip sumažinti hipertenzijos spaudimą

Tai reiškia, kad naktinis darbas galiojus senam DK iš viso trukdavo 7 val. NDK įtvirtintas kiek kitos reguliavimas — NDK įtvirtina, kad dirbančio naktį darbuotojo darbo laikas vidutiniškai negali viršyti aštuonių valandų per darbo dieną pamainą per apskaitinį vieno mėnesio laikotarpį.

naktinė pamaina su hipertenzija hipertenzija 1 ir 2 laipsniai

Be to, dirbančių naktį darbuotojų, išskyrus darbuotojus, nurodytus NDK straipsnyje, kurių darbas susijęs su ypatingais pavojais arba kurio fizinis ar protinis darbo krūvis yra didelis NDK straipsnio 4 dalisbet kuriuo dvidešimt keturių valandų trukmės laikotarpiu, kai jis dirba naktį, darbo laikas per dieną pamainą negali viršyti aštuonių darbo valandų. Taigi, matyti, jog NDK vienos valandos naktinio darbo trumpinimo taisyklės nenumato.

naktinė pamaina su hipertenzija dėl alaus gali būti hipertenzija

Projektinio darbo sutartis Jeigu yra viršijama NDK numatyta norma — 8 val. Paminėtina ir tai, jog siekiant nepažeisti straipsnio 2 dalies 2 punkto, siekiant nustatyti, ar asmens darbo diena pamaina viršija 8 val. Šiame kontekste paminėtina, kad naktį dirbantiems darbuotojams per metus galima išdirbti ne daugiau nei val.

naktinė pamaina su hipertenzija gydanti muzika hipertenzijai gydyti

Pažymėtina, kad šios normos dėl darbo laiko nakties metu, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Vertinant naktinė pamaina su hipertenzija už naktinį darbą normas matyti, kad kaip ir senajame DK, NDK numatyta, jog už darbą naktį mokama ne mažiau naktinė pamaina su hipertenzija pusantro valandinio atlygio. NDK straipsnio 3 dalis.

naktinė pamaina su hipertenzija ledai ir hipertenzija

Svarbu atkreipti dėmesį, kad, nepaisant to, jog NDK tiesiogiai nebereglamentuoja naktinio darbo draudimų — asmenų, kuriems taikomi apribojimai dirbti naktį, sąrašą pateikia Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 36, 37 straipsniai: asmenų iki 18 metų darbas naktį yra draudžiamas, nėščios, neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maitinančios darbuotojos gali būti skiriamos budėti, dirbti naktį, poilsio ir švenčių dienomis ir siunčiamos į komandiruotes tik su jų sutikimu.

Jeigu tokios darbuotojos nesutinka dirbti naktį arba pateikia pažymą, kad toks darbas pakenktų jų saugai ir sveikatai, jos perkeliamos dirbti dieną.

Jeigu dėl objektyvių priežasčių tokių darbuotojų neįmanoma perkelti į dieninį darbą, joms suteikiamos atostogos iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios arba vaiko priežiūros atostogos, iki vaikui sueis vieni metai. Atostogų iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios metu mokamas darbuotojai priklausantis mėnesinis darbo užmokestis.

Neįgalieji gali būti skiriami dirbti viršvalandinius darbus, dirbti naktį ir budėti, jeigu to jiems nedraudžia sveikatos priežiūros įstaigos išvada, tik su jų sutikimu.

Parašykite komentarą Lisk Feng iliustracija Naktinis darbas labai kenkia jūsų sveikatai.

Taip pat perskaitykite