Pajamų mokestį

Nesutaria dėl dirbančiųjų mokamo mokesčio: naikinti ar dar didinti

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Spausdinti Pajamų mokestį moka pajamų gavęs gyventojas. Gyventojai skirstomi į nuolatinius ir nenuolatinius Lietuvos gyventojus.

pajamų mokestį

Gyventojas laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, jeigu jis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme atitinka nustatytus reikalavimus, pavyzdžiui, jo nuolatinė gyvenamoji pajamų mokestį yra Lietuvoje, jo asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta yra Lietuvoje, jis tam tikrą laiką išbūna Lietuvoje. Pajamų mokesčio objektas yra gyventojo pajamos.

pajamų mokestį

Nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas yra tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gautos pajamos. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas yra: per nuolatinę bazę pajamų mokestį individualios veiklos pajamos; ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje: palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius; pajamos iš paskirstytojo pelno ir išmokos valdybos ir stebėtojų pajamų mokestį nariams; su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos; sporto veiklos pajamos; atlikėjų veiklos pajamos; pajamos, gautos už išnuomotą, parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą; pajamos, gautos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn pagal Lietuvos teisės aktus registruojamą kilnojamąjį daiktą; honoraras; kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimus.

  1. Fiksuoto dydžio Taikomas asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimus.
  2. Gyventojų pajamų mokestis (GPM)
  3. Gyventojų pajamų mokestis | Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Nuo m. Metinė pajamų dalis, viršijanti 84 VDU dydžio sumą, apmokestinama 32 proc.

Gyventojų pajamų mokesčio permokos susigrąžinimas

Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms, taip pat dividendams  taikomas 15 proc. Pajamos, gautos ne iš darbo santykių išskyrus pajamas iš individualios veiklos, pajamų mokestį iš paskirstyto pelno, tantjemas ir pan.

pajamų mokestį užsidirbti pinigų vaizdo plokštėje

Individualios veiklos pajamos, nepriklausomai nuo veiklos rūšies, apmokestinamos 15 proc. Galutinis mokėtinas pajamų mokesčio dydis nustatomas pritaikius mokesčio kredito sumą pagal įstatyme nustatytą tvarką. Ne individualios veiklos pajamoms, gautoms pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus atliekas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, taikomas 5 proc.

Papildomas NPD už auginamus vaikus netaikomas nuo m. Pasinaudoti pajamų pajamų mokestį lengvata gali ir tie gyventojai, kurie per mokestinį laikotarpį patyrė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnyje nurodytas išlaidas, t. Bendra visų atimamų išlaidų t. Pajamų mokesčio permoka apskaičiuojama gyventojo pateiktoje metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje. Pajamų mokesčio deklaracijoje GPM forma turi būti nurodomos: visos per m.

Už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis. Pajamų mokesčio mokestinis laikotarpis strategijos genezės matrica galimybėms su kalendoriniais metais.

GPM lengvata Kaip susigrąžinti dalį gyventojų pajamų mokesčio kaupiant pensijai Šalies pensijų kaupimo sistemoje numatyta, kad valstybė skatina papildomai kaupti pensijai antros ir trečios pakopos pensijų fonduose, leisdama kasmet pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio GPM lengvata ir susigrąžinti iki 20 proc. Lengvata pasinaudoti gali nuolatiniai Lietuvos gyventojai, gaunantys 15 proc.

Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo tvarka Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas, iš pajamų šio įstatymo nustatyta tvarka atimama: neapmokestinamosios pajamos; pajamos, apmokestintos įsigijus verslo liudijimą; leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu ar uždirbimu; per mokestinį laikotarpį parduoto ar kitaip pajamų mokestį nuosavybėn ne individualios veiklos turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto įsigijimo kaina ir su to turto ar daikto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusios išlaidos; pajamų mokestį pajamų dydis tik iš gautų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų ir tik mokestiniu laikotarpiu ; įstatyme nustatytos nuolatinio Lietuvos pajamų mokestį patirtos išlaidos apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas, kurioms taikomi 15 proc.

Apskaičiuojant nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę apmokestinamąsias pajamas, iš visų per nuolatinę bazę gautų pajamų atimamos neapmokestinamos individualios veiklos, vykdomos per tą nuolatinę bazę, pajamos ir arba leidžiami atskaitymai, susiję su tų individualios veiklos, vykdomos per tą nuolatinę bazę, pajamų gavimu arba uždirbimu.

Metinis neapmokestinamasis pajamų dydis toliau — NPD yra 4 Eur Eur per mėnesįjei gyventojo metinės pajamos neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių  metų sausio 1 dieną, dvylikos dydžių sumos. NPD taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.

pajamų mokestį

Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui gyventojui taikytinas NPD perskaičiuojamas atsižvelgiant ir į kitas jo per metus gautas pajamų mokestį pajamas 15 proc. Iš pajamų atimamos išlaidos Nuolatinis Lietuvos gyventojas, apskaičiuodamas apmokestinamąsias pajamas, iš pajamų pajamų mokestį atimti šias patirtas išlaidas: gyvybės draudimo įmokas, įmokas į pensijų fondus, palūkanas už vieną iki m.

VMI paaiškina, kaip apmokestinamos pajamos 2020 m.

Deklaruodamas pajamas nuolatinis Lietuvos gyventojas iš pajamų gali atimti sumas, sumokėtas už savo ar sutuoktinio naudai atlikto lengvųjų automobilių remonto paslaugas, pastatų ir statinių apdailos ar remonto darbus ir nepilnamečių pajamų mokestį iki 18 m. Bendra atimamų išlaidų suma negali viršyti 25 proc.

GPM nuo 2019 m _ Gyventojų pajamų mokestis

Bendra atimamų išlaidų metinė suma už gyvybės pajamų mokestį įmokas ir įmokas į pensijų fondus negali viršyti 1 Eur, o suma už pastatų, lengvųjų automobilių remonto ir auklių paslaugas — 2 Eur. Administravimas Pagal pajamų mokestį mokėjimo tvarką gyventojo pajamos skirstomos į dvi klases — A ir B.

Nėštumo, vaiko priežiūros atostogose esantys asmenys; Studentai; Socialiai remtini asmenys; kiti, specialioms grupėms priskirti, remtini asmenys; Globėjai, atitinkantys nustatytas sąlygas.

A klasės pajamoms priskiriamos: iš Lietuvos apmokestinamojo vieneto, iš užsienio apmokestinamojo vieneto per jo nuolatinę buveinę ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę gautos pajamos, išskyrus nustatytas išimtis; pajamų mokestį pajamų mokestį Lietuvos gyventojo gautos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, sporto veiklos pajamos, atlikėjų veiklos pajamos, palūkanos ir honorarai, iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio individualią netauriųjų metalų laužo supirkimo veiklą, už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn netauriųjų metalų laužą gautos individualios ir ne individualios veiklos pajamos, taip pat iš individualią veiklą vykdančio nuolatinio Lietuvos gyventojo už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomą gautos pajamos, išskyrus pajamas, pajamų mokestį kurių mokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis.

B klasės pajamoms priskiriamos visos A klasei nepriskiriamos pajamos.

Rašykite mums

Pajamų mokestį nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą tas pajamas išmokantys asmenys. Pajamų mokestį nuo pajamų, priskiriamų B klasės pajamoms, deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka pats nuolatinis Lietuvos gyventojas arba jo įgaliotas asmuo.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris privalo teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, pajamų pajamų mokestį skirtumą tarp deklaracijoje pajamų mokestį mokesčio sumos ir faktiškai sumokėtos mokesčio sumos privalo sumokėti valstybės į biudžetą iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas buvo priimtas m. Šis įstatymas pakeitė nuo m.

Taip pat perskaitykite