Kaip tarpininkas- klientas

kaip tarpininkas- klientas

Draudimo tarpininkavimo direktyva reglamentuojama visų draudimo kaip tarpininkas- klientas pardavimo praktika, kuria turi vadovautis draudimo agentai ir brokeriai.

Tarpininkavimo paslaugų įsigyti prekes Lenkijoje ir jų parvežimo kaip tarpininkas- klientas Bendrosios nuostatos 1. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo pas Tarpininką dėl tarpininkavimo paslaugų įsigyti prekes Lenkijoje ir jų parvežimo.

Jiems taikomi įvairūs specialūs būtinieji reikalavimai, įskaitant reikalavimą: turėti atitinkamų žinių ir gebėjimų, kuriuos nustato jų buveinės ES šalis; būti geros reputacijos; apsidrausti profesiniu draudimu arba pasirūpinti kita profesiniam draudimui prilyginama garantija, apsaugančia nuo profesinio aplaidumo pasekmių; turėti pakankamą finansinį pajėgumą, kad klientai būtų apsaugoti tais atvejais, kai tarpininkas neperveda draudimo įmonėms klientų draudimo įmokų ar neperduoda klientams pinigų už reikalavimus išmokėti draudimo išmoką pagal jų turimus draudimo liudijimus.

ES šalys gali priimti griežtesnes taisykles, bet jos bus taikomos tik jų teritorijoje registruotiems draudimo agentams ir brokeriams. Remdamiesi savo registracija buveinės šalyje, draudimo ir perdraudimo tarpininkai savo veiklą kaip tarpininkas- klientas vykdyti kitose ES šalyse.

kaip tarpininkas- klientas

Draudimo tarpininkai turi aiškiai paaiškinti klientams priežastis, kuriomis remdamiesi jie patarė pirkti produktus. Jie turi tiksliai ir aiškiai raštu paaiškinti klientui, kodėl rekomendavo konkrečius produktus, atsižvelgiant į kliento individualius reikalavimus.

kaip tarpininkas- klientas

ES šalys turi įsteigti vieną informacijos centrą, kuris leistų visuomenei lengvai susipažinti su informacija apie registruotus draudimo ir perdraudimo tarpininkus, atitinkamos ES šalies institucijas, kuriose jie įregistruoti, ir ES šalis, kuriose jie kaip tarpininkas- klientas savo veiklą.

Direktyva ES šalys skatinamos nustatyti tinkamas ir veiksmingas alternatyvaus ginčų sprendimo procedūras, leidžiančias nepatenkintų klientų ginčus spręsti neteismine tvarka, visų pirma per FIN-NET tinklą.

Naujoji direktyva bus taikoma visai platinimo grandinei, įskaitant draudikus, kurie tiesiogiai parduoda produktus klientams iš čia ir kilo naujasis direktyvos kaip tarpininkas- klientas. Ja taip pat toliau gerinama draudimo produktų pardavimo tvarka, įskaitant didesnį kainų skaidrumą ir geresnį klientų informavimą. ES šalys turėjo kaip tarpininkas- klientas perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip m.

Draudimo tarpininkai Draudimo tarpininkai palengvina draudimo parinkimą ir pirkimą bei draudimo bendrovėms ir vartotojams suteikia paslaugas, supaprastinančias draudimo parinkimo procesą. Tradiciškai draudimo tarpininkai skirstomi į draudimo brokerius ir draudimo agentus.

ES šalys turi ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip m. Jis leidžia jiems plačiau investuoti pavyzdžiui, į akcijas ir obligacijas nei jie galėtų pavieniui.

bitcoin augimo ir kritimo diagrama jei quk pasirinkčių lenta tuščia

Perdraudimas: veikla, kai draudikai dalį savo rizikos portfelio perduoda kitiems draudikams, kad galėtų pasidalyti riziką, susijusią su didelių sumų išmokėjimu pateikus reikalavimą išmokėti draudimo išmoką. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Draudimo tarpininkavimas praktikoje Tarpininko vaidmuo šios veiklos kontekste kyla iš dviejų pagrindinių tarpininko vykdomų funkcijų: išlaidų paieškai ir nežinomybės mažinimo. Išlaidos paieškai Tarpininkai sumažina draudimo pirkėjų, ieškančių tinkamo draudimo kaip tarpininkas- klientas tinkamo draudiko savo rizikai apdrausti, išlaidas. Sumažindami išlaidas pardavimui ir reklamai, jie taip mažina ir draudimo bendrovių, ieškančių draudimo pirkėjų, išlaidas. Tarpininkai pažįsta draudimo rinką. Jie išmano savo kliento pageidaujamą apdrausti riziką, žino draudikus, galinčius apdrausti tokią riziką ir geriausią būdą tokiam draudimui išrūpinti.

Taip pat perskaitykite