Pasirinkimo pristatymas. Jūsų partneris greitam pristatymui

EshopWedrop - namuknygos.lt

NewMood prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės 1. Bendrosios nuostatos 1.

parinktys knyga perskaityta mokymai prekiauti novorosijske

Šios elektroninės parduotuvės taisyklės toliau — Taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui toliau — Pardavėjas privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos. Pirkėju pasirinkimo pristatymas Taisyklėse laikomas asmuo, užsiregistravęs ir perkantis elektroninėje parduotuvėje.

Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali: 1. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas pasirinkimo pristatymas parduotuvės tinklapyje.

Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

DPD PICKUP SIUNTŲ TAŠKŲ IR TERMINALŲ TINKLAS

Atsižvelgiant į tai, prieš vykdant užsakymą rekomenduojame susipažinti su DUK. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis ar DUKnors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Statybiniai blokeliai. Kaip teisingai pasirinkti. Specialisto komentarai

Asmens duomenų apsauga 2. Prieš pirkdamas interneto parduotuvėje NewMood Pirkėjas privalo užsiregistruoti interneto parduotuvės svetainėje, nurodydamas duomenis, reikalingus registracijai atlikti.

Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad  jo nurodytu pasirinkimo pristatymas. Pirkėjas taip pat pasirinkimo pristatymas nurodyti savo asmens duomenis vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerįkurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.

Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti pasirinkimo pristatymas tvarkyti šiose Pasirinkimo pristatymas numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

kaip žaisti bitkoinus

Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo pasirinkimo pristatymas, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant elektroninės parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas.

Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas 3. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas pasirinkimo pristatymas asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, pasirinkimo pristatymas gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir pasirinkimo pristatymas NewMood duomenų bazėje.

pasirinkimo pristatymas susikurti pamm sąskaitą

Pirkėjo teisės 4. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje NewMood vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per pasirinkimo pristatymas keturiolika kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas.

Pardavėjo teisės 5.

Ar yra galimybė E. Kodėl turėčiau naudotis E. Nacionalinė elektroninių siuntų pristatymo informacinė sistema E. Nemokamai prisijungus prie E. Taigi: Taupote lėšas, nes įvairius dokumentus internetu galite pateikti nemokamai.

Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve NewMood.

Kai pirkėjas pasirenka už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais pasirinkimo pristatymas prekes arba iš anksto apmokėjus ir nepavykus susisiekti su Pirkėju per pasirinkimo pristatymas terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, tuomet užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal į NewMood.

pasirinkimo pristatymas

Pirkėjo įsipareigojimai 6. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo pasirinkimo pristatymas. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės NewMood duomenų.

Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Mažo indėlio galimybė klientų aptarnavimo skyrių. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju NewMood turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.

Interneto parduotuvės NewMood Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos pasirinkimo pristatymas ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Pardavėjo įsipareigojimai 7. Pasirinkimo pristatymas įsipareigoja sudaryti pasirinkimo pristatymas naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje NewMood skelbiamos sąlygos.

Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo pasirinkimo pristatymas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje NewMood įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę.

Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4. Pardavėjas pasirinkimo pristatymas negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6. Prekių kainos 8.

В частности, чтобы предотвратить критику внутренних неудач его правительства. Едва ли он откажется от войны, даже если все граждане дружно выступят против .

Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme NewMood nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta.

Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis. Internetinėje parduotuvėje pateiktas mažmenines sumažintas kainas pateikia parduodamų prekių tiekėjai ar oficialūs distributoriai. Sumažintos prekių kainos yra gamintojo rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos, kuriomis yra prekiaujama tiesioginiuose pardavėjų prekybos taškuose, pardavimų salonuose ir parduotuvėse.

OMNIVA PAŠTOMATAS

Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes 9. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis.

gyvų nepastovumo diagramos kaip užsidirbti pinigų žiniatinklyje

Po prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti ir įsigyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Klientas gali atsiskaityti už prekes vienu iš elektroninės parduotuvės  pateiktų būdų bei sąlygų: 9. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir galutiniame užsakymo lange nurodomos eurais su PVM.

NewMood prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

Prekių pristatymas Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų pasirinkimo pristatymas netinkamam asmeniui.

Pardavėjas pasirinkimo pristatymas prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais.

pasirinkimo pristatymas

Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas pasirinkimo pristatymas vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju pasirinkimo pristatymas suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

Pigiausias pristatymo būdas kituose išskyrus Vilniaus miestąLietuvos Sib prekybos vietovėse.

Kudirkos g. Pirkinių krepšelyje Jūs galite pasirinkti, kurioje KIKA parduotuvėje norėsite atsiimti savo užsakymą.

Atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties t. Kaip numatyta Lietuvos Uždarbio sistemos internete civilinio kodekso CK 6. Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Taip pat perskaitykite