Pasirinkimo sutarties dydis

Pasirinkimo sutarties dydis

patikimas interneto investicijų sąrašas

Informacija gyvybės draudimo sutarties draudėjui 1. Gyvybės draudimo sutarties galiojimo metu draudikas nedelsdamas privalo raštu pranešti gyvybės draudimo sutarties draudėjui apie: 1 bet kokį draudiko pavadinimo, teisinės formos ar buveinės adreso pasikeitimą ir, jei draudimo sutartis sudaryta draudiko filialo, apie atitinkamų duomenų, susijusių su draudiko filialu, pasikeitimus; 2 šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos pasikeitimą, jei keičiasi draudimo taisyklės ar teisė, taikoma draudimo sutarčiai.

uždarbis internete už paspaudimus lengviausias bitcoin uždarbis

Kiekvienais metais draudikas draudimo sutartyje nustatytais terminais priežiūros institucijos nustatyta tvarka privalo raštu pranešti draudėjui apie jam tenkantį draudiko pelno dalies dydį, išperkamosios sumos dydį, taikytų draudimo sutarties mokesčių dydį, kai sudaryta draudimo sutartis, pasirinkimo sutarties dydis su kapitalo kaupimu. Teikiama informacija privalo būti aiški ir suprantama.

О компании

Informacija teikiama lietuvių kalba arba draudėjo prašymu ir susitarus su pasirinkimo sutarties dydis — kita kalba. Priežiūros institucija nustato kitus informacijos teikimo gyvybės draudimo sutarties draudėjams reikalavimus.

pasirinkimo sutarties dydis

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Taip pat perskaitykite