Tarpininkavimo normos

tarpininkavimo normos

tarpininkavimo normos brokeris vadimas bucha

Bylos 11 straipsnis. Vartojimo kredito sutarties forma ir turinys 1.

kiek nariai uždirba 2 name

Vartojimo kredito sutartis sudaroma raštu patvariojoje laikmenoje. Vartojimo kredito sutarties šalys turi gauti po vieną vartojimo kredito sutarties egzempliorių. Vartojimo kredito sutartyje aiškiai ir glaustai nurodoma: 1 kredito rūšis; 2 vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito tarpininko, jeigu taikoma ir jis yra fizinis asmuo, tarpininkavimo normos, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; vartojimo kredito davėjo ir, jeigu taikoma, vartojimo kredito tarpininko pavadinimas, buveinės adresas; KEISTA: 11 05 įstatymu Nr.

tarpininkavimo normos

Jeigu, siekiant gauti vartojimo kreditą skelbiamomis sąlygomis, privaloma sudaryti su vartojimo kredito sutartimi susijusią papildomų paslaugų teikimo sutartį, vartojimo kredito sutartyje aiškiai nurodomos vartojimo tarpininkavimo normos gavėjui tarpininkavimo normos su papildomų tarpininkavimo normos teikimu susijusios išlaidos.

Tarpininkavimo normos straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytame įmokų mokėjimo grafike pateikiama informacija apie vartojimo kredito gavėjo mokamas įmokas tarpininkavimo normos nurodoma, kokia kiekvienos įmokos dalis tarpininkavimo normos bendrai vartojimo kredito sumai grąžinti, pagal vartojimo kredito palūkanų normą apskaičiuotoms palūkanoms ir visoms papildomoms išlaidoms padengti.

Jeigu vartojimo kredito palūkanų norma nėra fiksuotoji arba vartojimo kredito sutartyje numatyta, kad gali būti keičiamos papildomos išlaidos, vartojimo kredito įmokų mokėjimo grafike taip pat aiškiai ir glaustai nurodoma, kad pateikti duomenys galioja tik iki kito vartojimo kredito palūkanų normos arba papildomų išlaidų pakeitimo.

Kai sudaroma vartojimo kredito sutartis, pagal kurią vartojimo kredito gavėjo mokamomis įmokomis nereikia nedelsiant dengti bendros vartojimo kredito sumos ar jos dalies ir šios įmokos kaupiamos vartojimo kredito sutartyje arba papildomoje sutartyje numatytais laikotarpiais ir sąlygomis, tai, atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalies nuostatas, vartojimo kredito sutartyje privalo būti aiškiai ir glaustai tarpininkavimo normos, ar suteikiama visos išmokėtos vartojimo kredito lėšų sumos grąžinimo garantija.

fraktalinė prekyba

Jeigu vartojimo kredito sutartyje pateikta ne visa pagal šį straipsnį privaloma pateikti informacija arba jeigu vartojimo kredito sutartyje nurodyta informacija yra klaidinanti ir tai tarpininkavimo normos esminės įtakos vartojimo kredito gavėjo sprendimui sudaryti vartojimo kredito sutartį, tarpininkavimo normos jis kitomis aplinkybėmis nebūtų sudaręs, vartojimo kredito gavėjas turi tarpininkavimo normos atsisakyti vartojimo kredito sutarties, pranešdamas vartojimo kredito davėjui apie vartojimo kredito sutarties atsisakymą raštu patvariojoje laikmenoje prieš 30 kalendorinių dienų.

Šiuo atveju vartojimo kredito gavėjas turi vartojimo kreditą grąžinti mokėdamas vartojimo kredito sutartyje nustatyto dydžio įmokas, tačiau jis neprivalo mokėti vartojimo kredito sutartyje nustatytų palūkanų ir kitų išlaidų.

tarpininkavimo normos

Tarpininkavimo normos įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos tarpininkavimo normos kiekvieną pradelstą dieną.

Netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį tarpininkavimo normos dienų laikotarpį. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi.

tantum internetinė uždarbio sistema kaip iškeisti bitcoin į dolerius

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Taip pat perskaitykite